Tovarové položky z nášho shopu:

Kontakt:

Od roku 2006 sa venujeme výlučne predaja špeciálnej techniky cez internet pre širokú verejnosť a zároveň dodávame techniku ďalším subjektom pre ich montáž či ďalší predaj zákazníkom.
Vieme poskytnúť najlepšiu kvalitu v rámci danej oblasti a možno niekedy aj za vyššiu cenu oproti konkurencii, no je na Vás posúdiť kvalitu. 
Garantujeme Vám najlepšie technické parametre, ktoré zaručujeme špičkovými pracovníkmi v obore VF rádiotechnika a mikroelektronika, kde danú techniku priamo vyrábajú alebo už len doladia a odskúšajú na perfektný prevádzkovateľný stav.
V oblasti VF techniky do pásma 2GHz sme ako jedna z mála firiem na Slovensku schopni Vám vyrobiť čokoľvek podľa vašich návrhov alebo predstáv.   

Ako predajná stratégia našej firme bol zvolený inviduálny prístup k zákazníkovi, nemáme teda klasickú predajňu z predavačom a pevnou otváracou dobou, ale sme Vám k dispozícii kedykoľvek a sme dosažiteľní stále na tel. čísle 0903 040 562.
Po dohode so zákazníkom môžeme tovar poslať poštou, alebo pripraviť k osobnému odberu v jednej z našich kancelárii.
Ku komunikácii prosím používajte e-mailovú adresu mail@market.sk a telefón 0903 040562.

Ak máte o niečo zaujmem, neváhajte a kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, FAXom, poprípade si dohodnite stretnutie.

V0lčko Market.sk
Budovateľska 2
080 01 Prešov
e-mail: shop@market.sk
tel: +421 903 040 562,
tel: +421 902 628 225
fax:+421 51 773 2142
ICQ: 327-282-699

FAX môžete poslať aj formou SMS cez spoločnosť Orange.
+421517732142 text správy do MAX 160 znakov.
A poslať na číslo 351.

Daňové údaje:

IČO: 41547543
DIČ: 1073888805
Zap. v: Obvodný úrad v Prešove
Číslo živnostenského registra: 750-24966
Naša firma nie je platcom DPH

Živnostenský list našej spoločnosti - pdf formát
Overenie - ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čísla bankových účtov:

Tatrabanka : 262 9038 806 / 1100
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2903 8806
Názov účtu: Juraj V0LČKO, market.sk
SWIFT/BIC cod: TATRSKBX
Adresa banky: TATRA BANKA, A.S., HODZOVO NAMESTIE 3, BRATISLAVA

VUB a.s. : -------------/0200
IBAN: SK90 0200 0000 0014 3444 2572
Názov účtu: Juraj V0lcko
SWIFT/BIC cod: SUBASKBX
Adresa banky: Vseobecná úverová banka, a.s., Mlynske Nivy 1,
829 90 - BRATISLAVA

Česko:
ČSOB: 209 882 825 / 0300
IBAN: CZ94 0300 0000 0002 0988 2825
Názov účtu: Juraj V0lcko
SWIFT/BIC cod: CEKOCZPP
Adresa banky: Československá obchodní banka, a. s.

Profil spoločnosti:

Vážení návštevníci našej stránky, vitajte na našich stránkach. Na týchto miestach by sme Vás radi oboznámili so vznikom, históriou a súčasnosťou našej firmy.
V roku 1990 prišla na slovenský trh Polská firma DALC0P partners zaoberajúca sa predajom a dovozom tovaru zo zahraničia. Sortiment služieb a tovaru firmy DALCOP partners bol veľmi široký. Bolo len otázkou času a vývoja, kedy sa firma vyprofiluje a určí si svoje postavenie.

Dňa 12.mája 2004 sa firma rozdelila. Vznikla firma Market.sk, s už slovenským kapitálom. Market.sk veľmi rýchlo vyrástla na spoločnosť s vynikajúcim vedením, zručnými a školenými zamestnancami a funkčnou distribučnou sieťou obchodných partnerov. Vďaka vynikajúcim službám našim zákazníkom sa vypracovala na stabilnú firmu s najväčším podielom na trhu, ktorej meno je synonymom kvality nielen pre predávané produkty ale aj v poskytovaní doplnkových služieb.

Dnes Market.sk. spolupracuje s viac ako 120 aktívnymi zákazníkmi. V našej obchodnej stratégii však dôležité miesto zaujímajú aj menší zákazníci, ktorí zabezpečujú dodávky konečnému spotrebiteľovi.

Môžeme sa pochváliť veľmi dobrými skúsenosťami v e-comercii, kde predaj podporujeme nielen školeniami, snahou o dobrú informovanosť zákazníka a rôznymi zvýhodneniami ale k samozrejmosti patrí vynikajúca logistika zabezpečujúca pravidelný prísun informácii a aj vyškolená technická podpora.

Spoločnosť Market.sk je v súčasnosti lídrom v e-commerci, no nájdete aj mnohé ďalšie produkty, vzhľadom na našu snahu uspokojiť požiadavky našich zákazníkov.

Kolektív Market.sk tvoria 4 zamestnanci. Obchodné oddelenie, ktoré sa zaoberá denným obchodom pozostáva z 2 ľudí. S ohľadom na firemnú filozofiu nielen predávať ale poskytovať aj služby s predajom spojené, máme ďalších vyškolených technikov, ktorí poskytujú technickú podporu zákazníkom.

Vzhľadom na možnosti slovenského IT trhu, ktorý je malý v porovnaní so západnými krajinami ale napriek tomu sa vyvíja, je konkurenčný tlak veľmi silný najmä zo strany zahraničných nadnárodných spoločností. Zákazníkom sa preto snažíme poskytovať nielen miesto, kde môžu nakúpiť, ale aj priestor na ich otázky, pomáhame im navrhovať komplexné riešenia vhodné pre ich klientov a aj riešiť prípadné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prevádzkovaní ktoréhokoľvek zariadenia zakúpeného u nás. Je pravdou, že cena na slovenskom trhu hrá stále podstatnú úlohu, ale je čoraz viac zákazníkov, ktorí majú záujem ponúkať len špičkové technológie a riešenia.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pevne veríme, že si každý návštevník nájde na našej stránke to, čo hľadá, prípadne nás priamo kontaktujte.

Reklamný server Market - http://www.market.sk/, server pôsobil na vlnách internetu aktívne už od roku 1995, patril medzi prvé servre na Slovensku, ktoré ponúkali reklamné aktivity slovenským podnikateľským subjektom. Server sa stal odrazovým mostíkom pre spoločnosti, ktoré postupne budovali vlastné reklamné servre ako napr. APREcom, s.r.o., Cyklotour, DRUKOS spol. s.r.o., Elektrovod Žilina, a.s. ,KK Company - Pivovary, s.r.o., VARIAS, a.s., S and H Ware, Večernik, Radio Frontinus, Pivovar POPPER, Preglejka, a.s., Sandrik, Turpak OBALY, a.s., VOM, a.s. /1995 - 2001/

 

Právne informácie:

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.market.sk (ďalej len „Stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto Stránky a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti Market.sk (ďalej len „spoločnosť Market.sk“).

Softvér
Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“, ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.
 Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia výslovne zakazujú akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť MARKET.SK požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.
Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia ďalej výslovne zakazujú umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové skránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii.
 Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia, ak vôbec ručia za Softvér, ručia iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia vyhlasujú, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty
Spoločnosť MARKET.SK povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch spoločnosti MARKET.SK, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky: 
Použitie dokumentu nie je výslovne zakázané.
Dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
Dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú Potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené.
Dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný.
Dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv.
Bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný.

Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť MARKET.SK požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.
Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok www.market.sk ani nijakých iných webových stránok, ktoré  spoločnosť MARKET.SK prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie spoločnosť MARKET.SK udelila súhlas či licenciu iným subjektom.
 Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti MARKET.SK je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti MARKET.SK nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) týchto Stránok alebo iných stránok spoločnosti MARKET.SK, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MARKET.SK.
 Spoločnosť MARKET.SK ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.
Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.
Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti MARKET.SK môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť MARKET.SK a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.

Hypertextové odkazy
 Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť MARKET.SK mená žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť MARKET.SK takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť MARKET.SK nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť MARKET.SK nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Stránkach poskytuje spoločnosť MARKET.SK výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť MARKET.SK schvaľuje stránky iných subjektov alebo ich obsah.
Názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí a mená ľudí použité v príkladoch sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou nie je zámerná. 

Informácia o nositeľovi autorských práv
Copyright © 2007 MARKET.SK 
Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva MARKET.SK, Budovatelska 2, PREŠOV, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.

 

Naši prepravcovia On LINE

DHL - zahraničná preprava

tel.:0800 100 300
tel.:02/ 4822 9229
IMPORT-EXPRESS 961390398.

DPD - preprava v rámci SR: EXPRES

Kontakt: DEPO 652 Košice
tel.:055/ 18 374
tel.: 055/ 6841 103
fax.: 055/ 6841 104
mail: depo652@sk.dpd.net
mail: csa@sk.dpd.net
mail: dobierka@sk.dpd.net
fax.: 041/ 7002 754
0915 792 046

Prešov, K Surdoku 8484, areal Tatraplastu. EXPRES kuriérom DPD do vlastných rúk cena 220,-Sk (do 1-3 dní máte zásielku doma).Cenové rozdiely v poštovnom uhrádza naša firma.

SP a.s. - preprava v rámci SR,

Slovenská Pošta

Preprava: Slovenská pošta, a.s. symbolická cena 50,-Sk ( do 4-6 pracovných dní máte zásielku doma) Cenové rozdiely v poštovnom uhrádza naša firma.

market.sk Shops map

Loc: 48°59'14.46”N 21°14'32.82”ELoc:48°59.241'N21°14.547'E GPS http://local.live.com/
Mapa PO: 1, 2, 3, 4

Art market - server o umení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamy

V termine 20.12.2oo8 až do 28.12.2oo8 budú všetky objednávky pozastavené.

Nestornované objednávky budú vybavené automaticky po danom termíne s 10 až 15 percentnou zľavou, podľa dĺžky čakania na tovar. V prípade zaplatenia vopred, prostredníctvom platobných systémov, bude daná zľava vrátená na účet odosielateľa.

Dôvod: spoločná zahraničná služobná cesta.

Potrebujete niečo špeciálne vyrobiť alebo navrhnúť v oblasti VF techniky ? Neváhajte a kontaktujte nás. Do 3GHz nám nie je problém vyrobiť čokoľvek. Záleží len na Vás.

Platobné karty a ich strata.

Stratili ste platobnú kartu a potrebujete ju zablokovat ?

Ponúkame Vám platné telefónne čisla, kde máte možnosť v prípade straty, alebo krádeže si svoju platobnú kartu zablokovať:

Pre Tatra banku:
00421 2 6866 1000
00421 2 6919 1000
0903 903 902
0906 011 000
0850 111 100
02 5919 3307 (08.00 do 16.00)

Transacty Slovakia, a.s. VUB
Tel.: 02 68 28 5777
Fax: 02 6241 2855

Copyright © 2oo7 Market.sk | All right reserved | valid XHTML 1.0, css2 | pagerank 4 | Sitening 90